Dziki w Gdańsku oczyma mieszkańców

Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego bierze udział w badaniu zaprojektowanym przez studentów i pracowników Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat obecności dzików w mieście. Chcemy sprawdzić, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają obecność dzików oraz w których miejscach je spotykają. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa doświadczeń i opinii o dzikach, zaznaczenie miejsc, w których widzieli bądź regularnie widują Państwo dziki, oraz o odpowiedź na pytania dotyczące ogólnych przekonań na temat dzikich zwierząt.
Mamy nadzieję, że wyniki badania pomogą w zarządzaniu dzikami w mieście.
Ankieta jest anonimowa, udzielenie odpowiedzi zajmuje około 10 minut.
Opiekunem badania jest dr Joanna Tusznio z Uniwersytetu Jagiellońskiego, joanna.tusznio@uj.edu.pl oraz Dorota Rancew-Sikora z Uniwersytetu Gdańskiego, dorota.rancew-sikora@ug.edu.pl1 - Czy w ciągu ostatnich 2 lat zdarzyło się Panu/Pani zobaczyć dzika w Gdańsku?

Tak Nie

2 - Ile dzików zazwyczaj widział Pan / widziała Pani na raz?

1
2-5
więcej niż 5

3 - Spotkania z dzikimi zwierzętami mogą budzić różne emocje. Jakie odczucia towarzyszyły Pana/Pani spotkaniu lub spotkaniom z dzikami w Gdańsku?

Proszę zaznaczyć wszystkie odczucia, które pojawiły się w przypadku jednego lub różnych spotkań, których Pan doświadczył / Pani doświadczyła.

Następne 3 pytania będą dotyczyć miejsc, w których widział Pan / widziała Pani dziki w Gdańsku w ciągu ostatnich 2 lat. Prosimy o zaznaczenie tych miejsc na mapach. Chodzi zarówno miejsca bezpośrednich spotkań, jak i obserwacje z odległości (np. przez szybę samochodu).
Każde pytanie będzie dotyczyło miejsc wiążących się z jednym rodzajem emocji, których można doświadczać spotykając dziki w mieście. Jeżeli nie doświadczył Pan / nie doświadczyła Pani opisanym emocji, proszę przejść do następnego pytania.
Interesują nas miejsca, a nie liczba spotkań. Jeśli w jednym miejscu spotkał Pan / spotkała Pani dziki kilka razy, prosimy o zaznaczenie tego miejsca tylko raz.
Każdą mapę można przybliżyć, aby ułatwić wybranie konkretnego miejsca.

Proszę kliknąć dwa razy aby zaznaczyć punkt na mapie.
Aby usunąć źle zaznaczony punkt, proszę maksymalnie przybliżyć mapę oraz kliknąć dwa razy na zaznaczenie do usunięcia.4 - Proszę zaznaczyć miejsca, w których spotkanie dzika wywołało u Pana/Pani NEGATYWNE emocje, np. strach, złość, obrzydzenie, smutek


5 - Proszę zaznaczyć miejsca, w których spotkanie dzika wywołało u Pana/Pani POZYTYWNE emocje, np. radość, ciekawość, sympatię, szczęście.


6 - Proszę zaznaczyć pozostałe miejsca, w których spotkał Pan / spotkała Pani dzika, a wydarzenie to nie wywołało pozytywnych lub negatywnych emocji.


7 - W jaki sposób zareagował Pan / zareagowała Pani w sytuacji spotkania dzika w Gdańsku?

Proszę zaznaczyć wszystkie działania, które zdarzyło się Panu / Pani podjąć w trakcie lub po spotkaniu dzika w ciągu ostatnich 2 lat

8 - Czy są w Gdańsku miejsca, w których regularnie widuje Pan/Pani ślady obecności dzików?

Mogą to być np. tropy, miejsca żerowania, zniszczenia mienia.

tak
nie

9 - Czy zdarza się, że obserwowane przez Pana/Panią ślady obecności dzików są w Pana/Pani opinii szkodami, tzn. mają konsekwencje finansowe?

tak
nie

10 - Proszę zaznaczyć miejsca, w których regularnie widuje Pan / Pani szkody powodowane przez dziki


11 - Czy zgadza lub nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi obecności dzików w Gdańsku?

1 (zdecydowanie nie) - 2 (raczej nie) - 3 (ani tak, ani nie) - 4 (raczej tak) - 5 (zdecydowanie tak)

cieszę się, że w mieście żyją dziki

               

obecność dzików w mieście jest korzystna dla przyrody

               

obecność dzików w mieście przynosi korzyści dla ludzi

               

obecność dzików w mieście przeszkadza mi

               

dziki mają prawo mieszkać w mieście, tak samo jako ludzie

               

dziki w mieście powodują wiele szkód

               

władze miasta powinny zarządzać dzikami tak, aby nie wyrządzały one szkód mieszkańcom

               

dziki powinny zostać usunięte z terenu miasta

               

na terenie Gdańska jest zbyt wiele dzików

               

obecność dzików w mieście stanowi zagrożenie dla ludzi

               

problemy z dzikami w mieście są spowodowane przez ludzi, którzy je dokarmiają lub niewystarczająco zabezpieczają odpadki jedzenia

               

12 - Czy Pana/Pani zdaniem następujące metody zarządzania dzikami w mieście powinny być stosowane w Gdańsku?

1 (zdecydowanie nie) - 2 (raczej nie) - 3 (ani tak, ani nie) - 4 (raczej tak) - 5 (zdecydowanie tak)


odstrzał w celu redukcji liczby dzików w mieście

               

odstrzał w celu zupełnego wyeliminowania dzików z miasta

               

odstrzał w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń

               

odstrzał w celu wyparcia dzików z miejsc, w których są niebezpieczne dla ludzi

               

wyłapywanie i wywożenie poza miasto

               

odgradzanie miejsc narażonych na szkody ogrodzeniami elektrycznymi (bezpiecznymi dla ludzi)

               

edukacja mieszkańców o zasadach bezpiecznego postępowania w razie spotkania dzika

               

wymóg wyrzucania resztek jedzenia do zamkniętych pojemników, aby nie wabić dzików

               

odstraszanie dzików z miejsc, w których przebywają ludzie, np. z użyciem gumowych kul

               

ograniczenie niektórych form użytkowania rolniczego w obrębie miasta i jego najbliższych okolicach, np. uprawy ziemniaków i kukurydzy

               

13 - Czy zgadza się Pan/Pani lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi ogólnie dzikich zwierząt?

1 (zdecydowanie nie) - 2 (raczej nie) - 3 (ani tak, ani nie) - 4 (raczej tak) - 5 (zdecydowanie tak)


Ludzie powinni zarządzać populacjami dzikich zwierząt tak, aby czerpać z tego korzyści.

               

Potrzeby ludzi powinny mieć pierwszeństwo przed ochroną dzikich zwierząt.

               

Dopuszczalne jest, żeby ludzie zabijali dzikie zwierzęta w przypadku, gdy stanowią one zagrożenie dla ich życia.

               

Dopuszczalne jest, żeby ludzie zabijali dzikie zwierzęta w przypadku, gdy stanowią one zagrożenie dla ich własności.

               

Wykorzystywanie dzikich zwierząt do badań jest akceptowalne, nawet jeśli zwierzęta mogą zostać zranione lub zabite.

               

Dzikie zwierzęta istnieją na świecie przede wszystkim po to, aby służyć człowiekowi.

               

Powinniśmy zabiegać o świat, pełen dzikich zwierząt, na które można polować.

               

Polowanie jest okrutne wobec zwierząt.

               

Polując, nie szanuje się życia zwierząt.

               

Ludzie, którzy chcą polować, powinni mieć taką możliwość.

               

Powinniśmy zabiegać o taki świat w którym ludzie i dzikie zwierzęta żyją niezależnie obok siebie bez obaw i strachu.

               

Wszystkie żywe istoty są dla mnie częścią jednej wielkiej rodziny.

               

Zwierzęta powinny mieć prawa podobne do praw człowieka.

               

Dzikie zwierzęta są dla mnie jak rodzina i chcę je chronić.

               

Troszczę się o zwierzęta tak samo jak o ludzi.

               

Większą satysfakcję przynosiłoby mi pomaganie zwierzętom niż ludziom.

               

Relacje ze zwierzętami dają mi duży komfort psychiczny.

               

Czuję silną więź emocjonalną ze zwierzętami.

               

Cenię sobie towarzystwo zwierząt.

               

14 - Czy kiedykolwiek doznał Pan / doznała Pani szkód spowodowanych przez dziki?15 - Ile ma Pan / Pani lat?


16 - Proszę zaznaczyć płeć

kobieta
mężczyzna
inne / odmowa odpowiedzi

17 - Proszę wybrać poziom wykształcenia

brak lub podstawowe
średnie lub zawodowe
licencjackie / inżynierskie
magisterskie lub wyższe

18 - W której dzielnicy Pan / Pani mieszka?

Aniołki
Brętowo
Brzeźno
Chełm
Jasień
Kokoszki
Krakowiec-Górki Zachodnie
Letnica
Matarnia
Młyniska
Nowy Port
Oliwa
Olszynka
Orunia Górna-Gdańsk Południe
Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Osowa
Piecki-Migowo
Przeróbka
Przymorze Małe
Przymorze Wielkie
Rudniki
Siedlce
Stogi
Strzyża
Suchanino
Śródmieście
Ujeścisko-Łostowice
VII Dwór
Wrzeszcz Dolny
Wrzeszcz Górny
Wyspa Sobieszewska
Wzgórze Mickiewicza
Zaspa-Młyniec
Zaspa-Rozstaje
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
mieszkam poza Gdańskiem

19 - Na jakim osiedlu Pan / Pani mieszka?

Jeżeli Pana / Pani miejsce zamieszkania ma bardziej precyzyjną nazwę, niż dzielnica, proszę wpisać je poniżej


20 - W jakiej miejscowości się Pan wychował / Pani wychowała?

wieś
miasto do 10 tys
miasto powyżej 10 tys., do 100 tys
miasto powyżej 100 tyś do 400 tys
Gdańsk lub inne miasto powyżej 400 tys

21 - W jakim budynku Pan/Pani mieszka? Proszę zaznaczyć odpowiedź najlepiej opisującą Pana/Pani miejsce zamieszkania.

dom jednorodzinny
blok - mieszkanie na parterze z ogrodem
blok - mieszkanie bez ogrodu
kamienica lub inny budynek wielorodzinny

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Jesienią planujemy przeprowadzić dyskusję z mieszkańcami o uzyskanych wynikach badania. Jeżeli chce Pan/Pani otrzymać streszczenie wyników badania oraz zaproszenie do udziału w spotkaniu omawiającym wyniki, proszę zostawić adres mailowy:


Jeżeli ma Pan/Pani inne uwagi dotyczące dzików bądź naszego badania, można podzielić się nimi poniżej: